Pomoc materialna dla uczniów na rok szkolny 2014/2015.

Pan Ryszard Borowski Wójt Gminy Koneck

oraz

Pani Jolanta Rosińska Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Konecku

mają zaszczyt zaprosić

na ” Regionalny Turniej Sołectw w Konecku”,


który odbędzie się 15 sierpnia 2014 r. (tj. piatek) o godzinie 1500
na placu przy Gminnym Ośrodku Kultury w Konecku

O stypendia mogą ubiegać się uczniowie, których dochód w rodzinie nie przekracza 456,00 zł na osobę.

Wnioski należy składać w Urzędzie Gminy w Konecku w terminie od 01.09.2014 r. do 15.09.2014 r. (pokój nr 9).

Do wniosku należy dołączyć dokumenty uwzględniające dochód rodziny za miesiąc sierpień 2014 r. oraz:

 

  • zaświadczenia z zakładu pracy o wysokości dochodów (netto),
  • zaświadczenie o powierzchni gospodarstwa rolnego lub umowa dzierżawy poświadczona notarialnie,
  • odcinek renty lub emerytury,
  • zaświadczenie o wysokości pobieranych świadczeń rodzinnych i  pielęgnacyjnych oraz świadcze pieniężnych z pomocy społecznej,
  • zaświadczenia ze szkół,
  • oświadczenia o wysokości otrzymywanych alimentów,
  • zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy o statusie osoby bezrobotnej,
  • oświadczenie o wysokości dochodów uzyskiwanych z pozarolniczej działalności gospodarczej.

 

       Weryfikacji będą podlegały tylko wnioski z pełną dokumentacją.

Więcej informacji udziela Pani Marta Litka – pracownik UG, tel. 54 2722302 w. 26

 

Podobne aktualności

Skip to content