Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o Mikołaju Koperniku

W 2023 roku przypada 550. rocznica urodzin w Toruniu Mikołaja Kopernika. Wydarzenia związane z tym przedsięwzięciem mają nadany ogólnopolski charakter.  W celu rozbudzenia zainteresowań życiem i teorią heliocentryczną Mikołaja Kopernika –  najsłynniejszego i najwybitniejszego mieszkańca Torunia, Urząd Miasta Torunia we współpracy z Kuratorium Oświaty
w Bydgoszczy zaprasza dzieci i młodzież do udziału w Ogólnopolskim Konkursie Wiedzy o Mikołaju Koperniku.

Patronat nad konkursem objął Minister Edukacji i Nauki oraz Wojewoda Kujawsko-Pomorski.

Celem konkursu jest:

1) uczczenie 550 rocznicy urodzin Mikołaja Kopernika;

2) wychowanie do wartości poprzez pokazanie postaci Mikołaja Kopernika;

3) rozwijanie uzdolnień i zainteresowań uczniów (rozbudzanie i rozwijanie zainteresowań historią, astronomią, fizyką, geografią, matematyką, medycyną, ekonomią, a także wspieranie rozwoju uzdolnień uczniów);

4) motywowanie uczniów do aktywności i rozwijania pasji;

5) pogłębianie, rozszerzanie i wzbogacanie wiedzy i umiejętności zdobywanych na zajęciach szkolnych;

6) kształtowanie umiejętności samodzielnego korzystania z pozaszkolnych źródeł informacji oraz samodzielnego przygotowania projektów i wykonywania zadań obserwacyjnych;

7) zachęcanie uczniów do uczestniczenia w kołach zainteresowań lub innych formach pracy pozalekcyjnej oraz podejmowania samodzielnych prac badawczych;

8) promowanie osiągnięć uczniów, ich nauczycieli i szkół.

 

W konkursie przewiduje się  dwie odrębne kategorie:

  • dla uczniów klas IV–VIII szkół podstawowych;
  • dla uczniów szkół ponadpodstawowych i uczniów klas dotychczasowych szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych w szkołach ponadpodstawowych.

Konkurs jest trzystopniowy i obejmuje:

  • etap I – zwany szkolnym, w ramach którego sprawdzian pisemny (test) jest przeprowadzany w szkole przez szkolną komisję konkursową;
  • etap II – zwany wojewódzkim, w ramach którego sprawdzian pisemny (test) jest przeprowadzany w szkole ucznia pod nadzorem szkolnego zespołu nadzorującego, a oceniany przez Wojewódzką Komisję Konkursową;
  • etap III – zwany centralnym, przeprowadzany w Toruniu w I Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika w Toruniu, oraz w Centrum Popularyzacji Kosmosu „Planetarium Toruń” przez Centralną Komisję Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy
    o Mikołaju Koperniku (zwaną dalej Centralną Komisją).

Zgłoszenie szkoły następuje poprzez wypełnienie do dnia 28 października 2022 r. formularza zamieszczonego w zakładce dotyczącej Konkursu na stronie internetowej Współorganizatora https://www.gov.pl/web/ko-bydgoszcz

https://www.gov.pl/web/ko-bydgoszcz/zaproszenie-do-udzialu-w-ogolnopolskim-konkursie-wiedzy-o-mikolaju-koperniku

 

Dla finalistów konkursu zaplanowano ciekawy pobyt w Toruniu w dniach od 1 do 3 czerwca 2023 r. a dla laureatów atrakcyjne nagrody, wśród których są laptopy, teleskopy, lornetki oraz nagrody specjalne.

Gala wręczenia nagród planowana jest we wrześniu 2023 roku podczas trwania Kongresu Kopernikańskiego.

 

Podobne aktualności

Skip to content