Monthly Archive: wrzesień 2022

Europejski Dzień Donacji i Transplantacji

Europejski Dzień Donacji i Transplantacji jest organizowany przez Radę Europy corocznie od 1996 r.w różnych krajach Europy i wypada 8 października 2022 r. Uroczystości i wydarzenia Dnia Donacji i Transplantacji promują i wzmacniają poparcie...

Zaproszenie do wzięcia udziału w TWORZENIU  PLANU ADAPTACJI DO ZMIAN KLIMATU DLA MIEJSKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO TORUNIA

Zaproszenie do wzięcia udziału w TWORZENIU  PLANU ADAPTACJI DO ZMIAN KLIMATU DLA MIEJSKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO TORUNIA   I spotkanie 05.10.2022 r. godz. 10:00-11:00 https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NmFmODZiNDctODk4OC00NWFlLWJlYzgtYmYwNjBiMGIxYmVi%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%225b1faf08-e205-4f38-a763-9deb7a51d5e2%22%2c%22Oid%22%3a%22656f787d-a882-47f0-a60c-255852f42228%22%7d   II spotkanie 05.10.2022 r. godz. 15:30- 17:00 https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ODJlYmQzNmYtZmFkMS00YTI0LTljNGQtYjc5MmZjZGE2ZWIx%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%225b1faf08-e205-4f38-a763-9deb7a51d5e2%22%2c%22Oid%22%3a%22656f787d-a882-47f0-a60c-255852f42228%22%7d

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne – Oddział w Bydgoszczy kontynuuje realizację projektu „WSPARCIE W STARCIE – dotacje na samozatrudnienie dla mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego”

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne – Oddział w Bydgoszczy kontynuuje realizację projektu „WSPARCIE W STARCIE – dotacje na samozatrudnienie dla mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego”   GRUPA DOCELOWA PROJEKTU Projekt realizowany jest w okresie 01.07.2020-31.12.2023. Obszar realizacji projektu...

Skip to content