Straty w gospodarstwach rolnych

Poniżej przedstawiami pismo Wojewody Kujawsko – Pomorskiego znak: WIR.IX.7160.4.456.2017 z dnia 17 sierpnia 2017 r. dotyczące pilnego i niezwłocznego składania oświadczeń wraz z dowodami o wystąpieniu siły wyższej i nadzwyczajnych okoliczności, które spowodowały straty w gospodarstwach rolnych:

Pismo Wojewody Kujawsko – Pomorskiego 

oświadczenia i wyjaśnienia

Podobne aktualności

Skip to content