Kurenda dot. pobierania wniosków na stypendia szkolne na rok szkolny 2020/2021

KURENDA

               Urząd Gminy w Konecku informuje, że od dnia 24.08.2020 r. można pobierać wnioski dotyczące pomocy materialnej o charakterze socjalnym, tj. stypendium szkolnego dla uczniów
na rok szkolny 2020/2021. Wnioski dostępne będą na stronie www.bip.koneck.eu oraz w pokoju nr 9
w Urzędzie Gminy w Konecku.

O stypendia mogą  ubiegać się uczniowie, których dochód nie przekracza 528,00 zł miesięcznie na osobę w rodzinie.

                Wnioski należy składać w Urzędzie Gminy w Konecku w terminie od 01.09.2020 r.              do 15.09.2020 r. (pokój nr 9) .

                 Do wniosku należy dołączyć dokumenty uwzględniające dochód rodziny za miesiąc sierpień 2020 r.  Na dochód rodziny uprawniający do ubiegania się o stypendium szkolne składają
się poszczególne przychody wszystkich członków rodziny, bez względu na tytuł i źródło ich
uzyskania tj.:

–  zaświadczenia z zakładu pracy o wysokości dochodów (netto) ,

– zaświadczenie o powierzchni gospodarstwa rolnego lub umowa dzierżawy poświadczona notarialnie,

– odcinek renty lub emerytury,

– zaświadczenie o wysokości pobieranych świadczeń rodzinnych, pielęgnacyjnych oraz świadczeń

pieniężnych z pomocy społecznej,

– zaświadczenia ze szkół,

– oświadczenia o wysokości otrzymywanych alimentów (przekaz pocztowy),

– zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy o statusie osoby bezrobotnej,

– oświadczenie o wysokości dochodów uzyskiwanych z pozarolniczej działalności gospodarczej.

 

Weryfikacji będą podlegały tylko wnioski z pełną dokumentacją.      

 

wniosek: stypendium wzór wniosku na 2020 r

Podobne aktualności

Skip to content