Uwaga! Upływa termin na złożenie dokumentu ZUS ZSWA

Uwaga! Upływa termin na złożenie dokumentu ZUS ZSWA

 

Do końca marca płatnicy, którzy w ubiegłym roku zatrudniali pracowników wykonujących pracę
w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze zobowiązani są do złożenia dokumentu ZUS ZSWA za 2020 r.

 

Formularz ZUS ZSWA – Zgłoszenie / korekta danych o pracy w szczególnych warunkach lub
o szczególnym charakterze muszą przekazać ci płatnicy, którzy mają obowiązek prowadzenia ewidencji pracowników wykonujących pracę w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze oraz opłacania za tych pracowników składek na Fundusz Emerytur Pomostowych – informuje Krystyna Michałek, rzecznik regionalny ZUS województwa kujawsko-pomorskiego.

 

Co zawrzeć w formularzu ZUS ZSWA

W zgłoszeniu należy podać dane identyfikacyjne płatnika składek, osób wykonujących prace
w warunkach szczególnych lub o szczególnym charakterze, a także kod tej pracy i okresy, w których była wykonywana. Należy również podać kod tytułu ubezpieczenia, z którym ubezpieczony został zgłoszony do ubezpieczeń i wymiar czasy pracy.

Co do zasady zgłoszenie danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze płatnik składek przekazuje do ZUS do 31 marca danego roku kalendarzowego za poprzedni rok kalendarzowy. Termin na złożenie ZSWA za 2020 r. upływa 31 marca 2021 r. Wyjątkiem jest sytuacja, w której pracownik, za którego była opłacana składka na FEP złoży wniosek o emeryturę pomostową. Wówczas zgłoszenie danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze powinno zostać złożone w ciągu 7 dni od dnia złożenia wniosku.

Szczegółowe informacje dotyczące zasad wypełnienia dokumentu ZUS ZSWA można znaleźć
w poradniku „Zgłoszenie / korekta danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze” (pdf 6,8mb).

 

 

Krystyna Michałek

Rzecznik Regionalny ZUS

Województwa Kujawsko-Pomorskiego

 

Podobne aktualności

Skip to content