Profilaktyka miażdżycy tętnic i chorób serca szansą na wydłużenie aktywności zawodowej mieszkańców makroregionu północnego

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w Gdańsku przesyła informację o Programie Profilaktyka miażdżycy tętnic i chorób serca szansą na wydłużenie aktywności zawodowej mieszkańców makroregionu północnego (tj. województw pomorskiego, kujawsko-pomorskiego i warmińsko-mazurskiego).

Wszystkie działania zrealizowane w ramach Programu Kordian są bezpłatne.

Celem programu jest wzrost świadomości oraz stopnia wykrywania chorób układu sercowo-naczyniowego, u osób w wieku aktywności zawodowej, ze szczególnym uwzględnieniem identyfikacji osób obciążonych genetycznie hipercholesterolemią rodzinną.

Grupą docelową w projekcie są pacjenci powyżej 18 roku życia aktywni zawodowo, bezrobotni gotowi do podjęcia pracy, nieleczący się w ciągu ostatnich 5 lat na chorobę układu sercowo-naczyniowego, jak również niekorzystające z obecnie realizowanego Programu ChUK (NFZ). Programem nie mogą być objęte osoby z już zdiagnozowaną i leczoną chorobą o podłożu kardiologicznym. Zwłaszcza nadciśnieniem tętniczym i wcześniej stwierdzonym podwyższonym poziomem LDL.

Zgłaszać się można:
– mailowo: kordian@uck.gda.pl
– telefonicznie: 730-825-925

Więcej informacji:

https://kordian.uck.pl/

https://uck.pl/wspolpraca/programy-zdrowotne/kordian.html

 

Podobne aktualności

Skip to content