Rekomendacji dotyczących postępowania w zakresie polubownego rozwiązywania sporów opracowanych przez Prokuratorię Generalną

Poniżej znajduje się pismo Wiceprezes Prokuratorii Generalnej RP Luizy Modzelewskiej w sprawie Rekomendacji dotyczących postępowania w zakresie polubownego rozwiązywania sporów opracowanych przez Prokuratorię Generalną i zamieszczonych na stronie internetowej Prokuratorii Generalnej w zakładce Co robimy-> Rekomendacje i wzory postanowień umów (https://www.gov.pl/web/prokuratoria/rekomendacje-i-wzory-postanowien-umow2).

wójtowie gmin

Podobne aktualności

Skip to content