Daily Archive: 13 sierpnia, 2021

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa     Aby zakwalifikować się do w/w Programu należy spełniać kryterium dochodowe zgodnie z ustawą o pomocy społecznej: – W przypadku osoby samotnie gospodarującej 1.542,20 zł – w przypadku osoby...

Posiłki – obiady w szkole i w przedszkolu

OGŁOSZENIE Posiłki – obiady w szkole i w przedszkolu   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Konecku informuje o możliwości składania przez osoby znajdujące się w trudnej sytuacji materialnej wniosków wraz z zaświadczeniami o dochodach...

Skip to content