Zawiadomienie o zwołaniu XXXVII Sesji Rady Gminy Koneck

PORZĄDEK OBRAD XXXVII SESJI VIII KADENCJI RADY GMINY – 17.10.2022 r.

  1. Stwierdzenie kworum.
  2. Powołanie protokolanta.
  3. Przyjęcie protokołu z XXXVI sesji Rady Gminy.
  4. Przyjęcie porządku obrad.
  5. Rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad sesji:

6.1. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koneck na lata 2022-2027.

a) omówienie projektu uchwały;

b) przedstawienie opinii przez przedstawiciela Komisji Budżetu, Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego;

c) dyskusja;

d) podjęcie uchwały.

6.2. Podjęcie uchwały w sprawie  zmiany Uchwały Nr XXIX/236/21 w sprawie budżetu Gminy Koneck na 2022 rok.         

a) omówienie projektu uchwały;

b) przedstawienie opinii przez przedstawiciela Komisji Budżetu, Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego;

c) dyskusja;

d) podjęcie uchwały.

 

6.3. Podjęcie uchwał w sprawach wniesionych przez Wójta Gminy do dnia sesji
– dla każdej z wniesionych spraw objętych porządkiem obrad.

a) omówienie projektu uchwały;

b) przedstawienie opinii przez przedstawiciela komisji

c) dyskusja;

d) podjęcie uchwały.

 

7.Informacje lub komunikaty.

8.Wnioski.

9.Zamknięcie obrad XXXVII sesji Rady Gminy.

Podobne aktualności

Skip to content