Miałeś wypadek przy pracy? Dowiedz się jak uzyskać jednorazowe odszkodowanie.

Miałeś wypadek przy pracy? Dowiedz się jak uzyskać jednorazowe odszkodowanie.

 

Osoby objęte ubezpieczeniem wypadkowym, które na skutek wypadku przy pracy lub choroby zawodowej stały się długotrwale lub stale niezdolne do pracy, mogą ubiegać się z ZUS-u o jednorazowe odszkodowanie. W niektórych przypadkach mogą otrzymywać odszkodowanie  nawet  dwa razy.

 

Jednorazowe odszkodowanie jest najpopularniejszym świadczeniem wypadkowym. Jego wysokość zmienia się, co roku i jest uzależniona od procentowego uszczerbku na zdrowiu, który jest orzekany przez Lekarza Orzecznika lub Komisję Lekarską ZUS. Obecnie za każdy procent przysługuje 1133 zł- informuje Krystyna Michałek, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa kujawsko-pomorskiego.

 

Tylko w I półroczu 2022 r. ZUS wypłacił  22,5 tys. jednorazowych odszkodowań na łączną kwotę 160,5 mln zł.  W województwie kujawsko-pomorskim wypłaty sięgają 9,5 mln zł, a jednorazowe odszkodowanie  otrzymało ponad 1,4 tys. osób. Średnia wysokość odszkodowania wyniosła 7,1 tys. zł, w regionie- niemal 13,2 tys. zł.

 

Nie każdy wie, że może ubiegać się o zwiększenie jednorazowego odszkodowania, jeśli stan zdrowia pogorszył się i ma związek z wcześniejszym wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową. Przy czym stały lub długotrwały uszczerbek na zdrowiu musi ulec pogorszeniu o co najmniej 10 punktów procentowych w stosunku do pierwotnie orzeczonego – tłumaczy Dorota Wielkanowska z Wydziału Świadczeń Emerytalno-Rentowych oddziału ZUS w Bydgoszczy.

 

Jednorazowe odszkodowanie na wniosek

ZUS nie wypłaca jednorazowego odszkodowania z urzędu. W celu uzyskania odszkodowania należy złożyć do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych kompletny  wniosek. Do wniosku należy dołączyć:

  • wypełniony przez lekarza druk OL-9, zawierający informację o zakończonym procesie leczenia i rehabilitacji oraz dokumentację medyczną,
  • protokół ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy sporządzony przez pracodawcę lub kartę wypadku wraz załącznikami
  • prawomocny wyrok sądu pracy,
  • decyzję o stwierdzeniu choroby zawodowej wydaną przez państwowego inspektora sanitarnego.

 

Jeśli wypadkowi ulegnie osoba zatrudniona na podstawie innej umowy niż umowa o pracę np. na podstawie umowy zlecenia lub umowy agencyjnej, przeprowadzenie postępowania powypadkowego  należy do obowiązków podmiotu, na rzecz którego wykonana była praca.  Z kolei w przypadku osoby prowadzącej  pozarolniczą działalność lub współpracującej z taką osobą, albo zatrudnionej na podstawie umowy uaktywniającej, postępowanie powypadkowe przeprowadzi, właściwy ze względu na siedzibę prowadzenia działalności  Zakład Ubezpieczeń Społecznych – dodaje  rzeczniczka.

 

 

Krystyna Michałek

regionalny rzecznik prasowy ZUS

w województwie kujawsko-pomorskim

Podobne aktualności

Skip to content