Nabór wniosków „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej uruchomił kolejny nabór wniosków w ramach programu priorytetowego: „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”.

Wójt Gminy Koneck informuje, że Gmina Koneck zamierza wystąpić z wnioskiem do NFOŚiGW o uzyskanie niniejszego dofinansowania skierowanego dla gospodarstw rolnych w roku 2023 r.

W związku z powyższym zapraszamy rolników z terenu Gminy Koneck do składania w Urzędzie Gminy w terminie do 1 marca 2023 roku wniosków o odbiór odpadów pochodzenia rolniczego w celu przygotowania przez pracowników Urzędu inwentaryzacji posiadanych przez Państwa odpadów pochodzących z działalności rolniczej.

Wnioski należy składać w Urzędzie Gminy Koneck w pokoju nr 9.

Kosztem kwalifikowanym przedsięwzięcia zgodnie z wytycznymi NFOŚiGW będą wyłącznie koszty transportu z miejsca wskazanego przez Gminę Koneck do zbierania odpadów pochodzących od rolników oraz odzysku lub unieszkodliwienia odpadów z foli rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach oraz typu Big Bag. A więc w ramach realizacji programu nie są kwalifikowane koszty zbierania odpadów od rolników bezpośrednio z gospodarstw rolnych.

Dofinansowanie nie obejmuje posiadaczy odpadów, którzy we własnym zakresie przekazali uprawnionym podmiotom odpady z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag celem poddania ich utylizacji bądź odzyskowi.

Wysokość dotacji do 100% kosztów kwalifikowanych, jednak nie więcej niż 500,00 zł za 1Mg usuwanych odpadów. Wsparcie z programu „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej” kwalifikowane jest jako pomoc de minimis w rolnictwie.

W przypadku, gdy kwota przewyższy 500 zł/Mg zadanie jest wykonywane przy udziale własnym wnioskodawcy w poniesionych kosztach i rolnik pokryje część kosztów związanych z realizacją usługi wyliczoną po rozliczeniu zadania z NFOŚiGW.

Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu dla gmin oraz podpisania umowy z NFOŚiGW o dofinansowanie to czerwiec 2023 rok. Odbiór odpadów przewidywany jest zaś w okresie od sierpnia do września 2023 r. po wyłonieniu wykonawcy zadania.

Warunkiem odbioru odpadów pochodzących z działalności rolniczej będzie otrzymanie dofinansowania ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Gmina Koneck zastrzega sobie prawo odstąpienia od realizacji zadania w przypadku nieotrzymania dofinansowania z NFOŚiGW.

Szczegółowych informacji na temat przedsięwzięcia udziela: Pani Agata Janiak, tel. 54 272 23 02 wew. 26, 531-462-080.

Załączniki:

wniosek_foliarolnicza_2023

wniosek_foliarolnicza_2023

 

Podobne aktualności

Skip to content