Prawie 150 wniosków o preferencyjne stawki gazu wpłynęło do ZUS-u

Prawie 150 wniosków o preferencyjne stawki gazu wpłynęło do ZUS-u

 

Od 8 kwietnia piekarnie i cukiernie, które wykorzystują do prowadzenia działalności piec ogrzewany paliwem gazowym, mogą składać do ZUS-u wnioski o korzystanie z preferencyjnych stawek za gaz. Pierwsze wnioski już wpłynęły. Szacuje się, że ze wsparcia może skorzystać 2,7 tys. przedsiębiorców.

 

W całej Polsce w ciągu prawie miesiąca ponad 140 przedsiębiorców produkujących pieczywo, świeże wyroby ciastkarskie i ciastka złożyło do ZUS-u wniosek o stosowanie ceny maksymalnej paliw gazowych. Aby mogli skorzystać ze wsparcia, muszą jednak spełnić określone w przepisach warunki m.in. na dzień złożenia wniosku nie zalegać z opłatą składek i podatków i dysponować limitem pomocy de minimis- informuje Krystyna Michałek, regionalny rzecznik prasowy ZUS w województwie kujawsko-pomorskim.

 

O preferencyjne stawki za gaz – maksymalnie 200,17 zł za megawatogodzinę mogą ubiegać się przedsiębiorcy, którzy na 31 grudnia 2022 r. prowadzili przeważającą działalność oznaczoną kodem PKD 10.71.Z albo prowadzili działalność gospodarczą oznaczoną kodem 10.71.Z, i przychód z działalności w jednym z dwóch miesięcy kalendarzowych poprzedzających bezpośrednio miesiąc złożenia wniosku, pochodził w co najmniej 50 proc. ze sprzedaży wyprodukowanego pieczywa, świeżych wyrobów ciastkarskich lub ciastek. Na wsparcie mogą również liczyć przedsiębiorcy, którzy na 31 grudnia 2022 r. prowadzili działalność oznaczoną kodem 10.71.Z w formie spółdzielni w rozumieniu przepisów ustawy z 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze.

 

Wnioski tylko elektronicznie

Wniosek o stosowanie ceny maksymalnej paliw gazowych (RPG) można złożyć tylko elektronicznie przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE). Do wniosku należy dołączyć fakturę za gaz oraz dokumenty z zakresu pomocy publicznej.

Pomoc będzie dotyczyła rachunków obejmujących okres nie wcześniejszy niż kwiecień. Wniosek RPG należy złożyć w terminie 30 dni od dnia wystawienia faktury. Jeżeli faktura została wystawiona przed wejściem w życie przepisów, to wniosek można złożyć w terminie do 30 dni, licząc od 8 kwietnia 2023 r. Każdy wniosek o stosowanie ceny maksymalnej może dotyczyć wyłącznie jednej faktury.

Informację o przyznaniu wsparcia wraz z zaświadczeniem o pomocy de minimis przedsiębiorca otrzyma na swój  profil na Platformie Usług Elektronicznych ZUS.

 

 

Krystyna Michałek

regionalny rzecznik prasowy ZUS

w województwie kujawsko-pomorskim

Podobne aktualności

Skip to content