Coraz więcej cudzoziemców legalnie pracuje w Polsce

Coraz więcej cudzoziemców legalnie pracuje w Polsce

Polska staje się krajem, do którego coraz chętniej przyjeżdżają do pracy osoby z zagranicy.
Na koniec maja 2023 roku liczba legalnie zatrudnionych cudzoziemców przekroczyła 1 mln 85 tys. osób, w województwie kujawsko-pomorskim 39,3 tys. Najwięcej obcokrajowców pochodzi z Ukrainy, Białorusi, Gruzji oraz Indii.

Liczba cudzoziemców pracujących legalnie i podlegających ubezpieczeniom społecznym w Polsce na koniec maja 2023 r. przekroczyła już 1 mln 85 tys. osób. To o 22 tys. więcej niż w grudniu ubiegłego roku i o ponad 210 tys. więcej niż w grudniu 2021 roku. Najwięcej obcokrajowców zgłoszonych do ubezpieczeń emerytalnego i rentowych pochodzi z Ukrainy (744 tys.), Białorusi (120 tys.), Gruzji (27,3 tys.) oraz Indii (ok. 18,4 tys.).

Na Kujawach i Pomorzu obecnie pracuje ponad 39,3 tys. obywateli innych państw. Najwięcej obcokrajowców pochodzi z Ukrainy. Jest ich blisko 28,4 tys.  Oprócz obywateli Ukrainy najliczniejsze narodowości, które legalnie świadczą pracę w województwie kujawsko-pomorskim to Białorusini – 2,5 tys. osób, Gruzini – 912 osób oraz przyjezdni z Indii -910 osób. W naszym regionie mamy także m.in. ubezpieczonych z Filipin- 302, Chin-166, czy Wielkiej Brytanii – 142 osoby. Są również osoby
z paszportem amerykańskim-76 osób- informuje Krystyna Michałek, regionalny rzecznik prasowy ZUS w województwie kujawsko-pomorskim.

Choć co prawda w naszym województwie od końca grudnia ubiegłego roku do końca maja tego roku ubyło ogółem 9 ubezpieczonych cudzoziemców, to znacząco wzrosła liczba obywateli Indii i Białorusi. Jest ich o 910 i 363 osoby więcej. Spadła natomiast o niemal tysiąc osób liczba ubezpieczonych z paszportem ukraińskim – dodaje rzeczniczka.

Większość cudzoziemców podlegających ubezpieczeniom społecznym to osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy. W skali kraju na koniec maja 2023 roku na umowę o pracę pracowało 650 tys. obcokrajowców. Tylko 38,7 tys. obywateli innych państw zdecydowała się na własny biznes. Pozostali zatrudnieni są na oskładkowanych umowach cywilno-prawnych. W województwie kujawsko-pomorskim również największą grupę spośród ubezpieczonych cudzoziemców stanowią pracownicy. Jest ich 15,8 tys. Na prowadzenie własnej firmy zdecydowało się około 1,4 tys. przedsiębiorców.

 

Krystyna Michałek

regionalny rzecznik prasowy ZUS

w województwie kujawsko-pomorskim

Podobne aktualności

Skip to content