Obiekty oddane do użytkowania

W dniu 30 sierpnia 2023 r. zostało zakończone zadanie pn. „Poprawa infrastruktury społecznej w Gminie Koneck” , w ramach którego wykonano część 3 zadania tj. „Adaptacja i wyposażenie sali na multimedialną pracownię językową wraz z zagospodarowaniem i utwardzeniem terenu przy szkole w Konecku”.

Powyższe obiekty zostały oddane do użytkowania.

Podobne aktualności

Skip to content