W tym tygodniu kolejne wypłaty czternastek

W tym tygodniu kolejne wypłaty czternastek

Na Kujawach i Pomorzu czternastą emeryturę otrzymało już 64 tys. osób. Jak dotąd łączna kwota wypłat to 149,5 mln zł. W tym tygodniu czternastkę w regionie dostanie kolejne 144,5 tys. uprawnionych osób na kwotę ponad 332 mln zł.

1 września ZUS rozpoczął wypłaty czternastych emerytur. Dodatkowe świadczenie pieniężne przekazywane jest razem z emeryturą lub rentą za wrzesień. W tym tygodniu czternastka trafi do osób, których termin płatności świadczenia podstawowego przypada na 5, 6 i 10 września. W sumie w regionie do 10 września dodatkową gratyfikację z ZUS-u otrzyma 208,5 tys. osób na łączną kwotę ponad 481,5 mln zł- informuje Krystyna Michałek, regionalny rzecznik prasowy ZUS
w województwie kujawsko-pomorskim.

Kolejne terminy wypłat to 15, 20 i 25 września. Ostanie czternastki  ZUS wypłaci pod koniec września osobom, pobierającym zasiłek lub świadczenie przedemerytalne, których termin płatności świadczenia za wrzesień przypada na 1 października.

Czternastki wypłacane są z urzędu, nie trzeba składać żadnego wniosku. Otrzymają je osoby, które na dzień 31 sierpnia mają prawo do jednego ze świadczeń długoterminowych np. emerytury, renty, świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego czy świadczenia rodzicielskiego Mama 4 plus. Czternastki nie otrzymają osoby, których prawo do tych świadczeń będzie zawieszone np. z powodu przekroczenia limitów dorabiania.

Wysokość czternastki uzależniona jest od wysokości już pobieranej emerytury czy renty.
Pełną kwotę, czyli 2650 zł brutto otrzymają osoby, których świadczenie podstawowe nie przekracza 2900 zł brutto. Pozostali dostaną czternastkę pomniejszoną zgodnie z zasadą „złotówka za złotówkę”. Na przykład, jeżeli emerytura wynosi 3,5 tys. zł  brutto, to dodatkowe świadczenie będzie o 600 zł mniejsze, czyli wyniesie 2050 zł brutto. Co ważne, aby prawo do dodatkowego świadczenia przysługiwało, musi ono wynosić co najmniej 50 zł. Oznacza to, że czternastkę otrzymają osoby, których emerytura lub renta nie przekracza 5500 zł brutto- wyjaśnia rzeczniczka.

Osobom, które mają prawo do dwóch świadczeń z ZUS, będzie przysługiwała jedna dodatkowa czternasta emerytura. Ta sama zasada obowiązuje, jeśli ktoś pobiera świadczenia emerytalno-rentowe z dwóch instytucji, na przykład z ZUS i KRUS. W tej sytuacji czternastkę wypłaci ZUS.

Krystyna Michałek

regionalny rzecznik prasowy ZUS

w województwie kujawsko-pomorskim

Podobne aktualności

Skip to content