Prośba o wypełnienie ankiety

Szanowni Państwo, zwracamy się do Mieszkańców kompostujących bioodpady w przydomowych kompostownikach o wypełnienie załączonej poniżej ankiety.

Celem ankiety jest oszacowanie ilości bioodpadów poddawanych recyklingowi (wytworzonych i poddanych kompostowaniu) na terenie Gminy Koneck w 2023 roku. W związku z nowymi zasadami obliczenia poziomów recyklingu (Rozp. Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 3 sierpnia 2021r.) dane zawarte w ankiecie będą wliczone do poziomów, które musi osiągnąć gmina.

Wypełnienie ankiety jest obowiązkowe dla osób, które korzystają ze zwolnienia z opłaty dla posiadaczy kompostowników przydomowych. Do udziału zachęcamy również pozostałych właścicieli nieruchomości kompostujących bioodpady.

 Wypełnioną ankietę należy odesłać lub dostarczyć w terminie do 15.03.2024 r. do Urzędu Gminy w Konecku, ul. Włodzimierza Lubańskiego 11, 87 – 702 Koneck

 Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel.  54 272 23 02 wew. 26

Druk ankiety można pobrać poniżej lub w Urzędzie Gminy w Konecku.

ankieta-bioodpadydoc

Podobne aktualności

Skip to content