Znamy już nową wysokość stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe

Znamy już nową wysokość stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe

Od 1 kwietnia obowiązują nowe stopy procentowe składki na ubezpieczenie wypadkowe.

Ustalane są one dla poszczególnych grup działalności w zależności od zagrożeń zawodowych i ich skutków.

Stopa procentowa składki na ubezpieczenie wypadkowe jest ustalana na okres jednego roku składkowego, który trwa od 1 kwietnia danego roku do 31 marca następnego roku. W przypadku firm zatrudniających nie więcej niż 9 ubezpieczonych oraz płatników składek, którzy nie podlegają wpisowi do rejestru REGON, składka wypadkowa od 1 kwietnia 2024 r. w dalszym ciągu wynosi 1,67%, czyli 50% najwyższej stopy procentowej 3,33% – informuje Krystyna Michałek, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa kujawsko-pomorskiego.

Płatnicy, którzy zgłaszają do ubezpieczenia wypadkowego co najmniej 10 osób, ale nie mieli obowiązku przekazania informacji ZUS IWA za trzy ostatnie lata kalendarzowe, samodzielnie ustalają wysokość składki wypadkowej na dany rok składkowy. W ich przypadku składka ta jest uzależniona od PKD działalności przeważającej. Zasada ta ma również zastosowanie do płatników, którzy w poprzednim roku nie byli płatnikami składek na ubezpieczenie wypadkowe.

Od 1 kwietnia 2024 r. do 31 marca 2025 r.  najniższa stopa procentowa składki na ubezpieczenie wypadkowe wynosi 0,67%. Natomiast najwyższa stopa – 3,33%, ustalona jest dla wydobywania węgla kamiennego i węgla brunatnego (lignitu), a także  dla działalności usługowej wspomagającej górnictwo i wydobywanie.

Ważne!

Płatników, którzy mieli obowiązek i przekazali do Zakładu ZUS IWA  za 3 ostatnie lata kalendarzowe (2021, 2022, 2023), w ustaleniu wysokości składki wypadkowej wyręczył ZUS. Zawiadomienia o wyliczonej wysokości stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe zostały dostarczone elektroniczne i są już dostępne na kontach płatników na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS.

Szczegółowe zasady ustalania stopy procentowej składki zostały przedstawione
w poradniku „Ustalanie stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe” (pdf 1,2 mb).

 

Krystyna Michałek

regionalny rzecznik prasowy ZUS

w województwie kujawsko-pomorskim

Podobne aktualności

Skip to content