Dofinansowanie utylizacji odpadów azbestowych

Wójt Gminy Koneck w związku z ogłoszonym konkursem przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na dofinansowanie utylizacji odpadów azbestowych, informuje osoby fizyczne, jednostki sektora finansów publicznych, kościoły i związki wyznaniowe oraz wspólnoty mieszkaniowe, które planują w bieżącym roku zdjąć pokrycie dachu z azbestu i skorzystać z dofinansowania obejmującego demontaż, transport i unieszkodliwienie odpadów azbestowych.

Więcej informacji poniżej:

Szczegółowe informacje dotyczące utylizacji wyrobów azbestowych

Podobne aktualności

Skip to content