Postęp prac przy realizacji zadania pn.: „Rozbudowa, przebudowa i adaptacja istniejącego budynku GOK oraz budynku po byłym gimnazjum z przeznaczeniem na szkołę muzyczną i GOK”

Część nr 1 :

Przebudowa i rozbudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania istniejącego budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Konecku na Publiczną Szkołę Muzyczną I stopnia, w miejscowości Koneck, gmina Koneck na działkach nr 32/1, 32/3, 32/4, 33/4 i 56, ul. Włodzimierza Lubańskiego 4, 87-702 Koneck.

W ramach projektu przebudowy i rozbudowy wraz ze zmianą sposobu użytkowania istniejącego budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Konecku na Publiczną Szkołę Muzyczną I stopnia, obiekt zostanie całkowicie przebudowany do celowych funkcji oraz dodatkowo rozbudowany o pomieszczenia lekcyjne, komunikacje oraz sale konferencyjną.

Pomieszczenia w których zlokalizowana jest obecnie kotłownia zostaną wyburzone. Pomieszczenie piwniczne   podscenia poddane zostanie przebudowie.

Na istniejącej kondygnacji parteru pozostanie widownia wraz z zapleczem estrady. W celu uzyskania odpowiednich parametrów izolacyjności podłóg na gruncie posadzka zostanie całkowicie zerwana i wykonana od nowa co zapewni również jednopoziomową komunikacje w tychże pomieszczeniach. Obecny wystrój widowni w zabudowie GOK zostanie zdemontowany wraz z demontażem wszelakiej stolarki okienno – drzwiowej. Stropodach widowni o konstrukcji drewnianej projektuje się rozebrać i wykonać strop gestożebrowy. Obecna komunikacja na piętro nie spełniającej wymogów Warunków Technicznych projektuje się wyburzyć, a w tym miejscu wykonać szyb windowy. Projektowana winda zapewni komunikacje osobą niepełnosprawnym komunikacje pionową dla części istniejącej i planowanej rozbudowy.

Istniejące 1-sze piętro projektuje się przebudować w układzie komunikacji oraz podwyższyć wysokość użytkową pomieszczeń administracyjnych w których projektowana jest lokalizacja sekretariatu i gabinetu dyrektora oraz częściowo pokoju nauczycielskiego.

Projektowana rozbudowa od strony północno-wschodnia (od ul. Św. Prokopa) o pomieszczenia zajęć lekcyjnych – grupowych na parterze oraz zajęć indywidualnych na piętrze. W tej części projektuje się szatnie dla uczniów, biblioteczkę z czytelnią oraz główny węzeł sanitarny dla uczniów na obydwu kondygnacjach.

Rozbudowa od strony północno-zachodnia projektowana jest pod sale o wielofunkcyjnych zastosowaniu. Obecne zaplecze techniczne przyległe do widowni zostanie przebudowane pod nowe funkcje: pomieszczenie socjalnego, szatnie dla widowni oraz zaplecze technicznego pod urządzenia grzewcze (pompę cieplne oraz instalacje elektryczne). Komunikacja między istniejącą i rozbudowa częścią zaprojektowano w postaci holu z galerią zlokalizowaną na piętrze przesłonięta przeszkloną fasadą od ulicy Św. Prokopa z reprezentacyjnym wejściem.

Budynek ogrzewany będzie centralnym zasilaniem z pompy ciepła. Na dachu zostaną zamontowane instalacje fotowoltaicznej.

Istniejąca ściana widowni GOK została wyburzona ze względu na bardzo zły stan techniczny elementu.

Pozostawianie  w obecnym stanie przegrody mogło by doprowadzić do awarii budowlanej i w konsekwencji uniemożliwić dalsze  funkcjonowanie obiektu.

Część nr 2 :

Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania (adaptacja) pomieszczeń po byłym Gimnazjum na pomieszczenia Gminnego Ośrodka Kultury w Konecku wraz z przebudową węzłów sanitarnych i komunikacji w celu przystosowania dla osób niepełnosprawnych w obecnym Zespole Szkół w miejscowości Koneck przy ul. Włodzimierza Lubańskiego 15, 87-702 Koneck, działka nr 36/4.

W ramach projektu Zespół Szkół poddany został przebudowie oraz pomieszczenia po byłym Gimnazjum poddane zostały częściowej adaptacji na pomieszczenia Gminnego Ośrodka Kultury w Konecku, wraz z przebudową węzłów sanitarnych i komunikacji w celu przystosowania dla osób niepełnosprawnych:

W pomieszczeniach piwnicznych nastąpi zmiana układu komunikacyjnego w tym wykonanie nowych biegów klatki schodowej łączącej piwnice i parter (klatka nr 1) oraz uporządkowanie istniejących pomieszczeń szatni. Węzły sanitarne projektuje się całkowicie przebudować zgodnie z istniejącymi warunkami technicznymi.

Na istniejącej kondygnacji parteru, w części kuchennej projektuje się zmianę sposobu użytkowania tychże pomieszczeń pod działalność Gminnego Ośrodka Kultury. Obszar zmian zlokalizowany jest we wschodniej części skrzydła Zespołu Szkół. Przebudowie poddane również będą węzły sanitarne oraz komunikacja – klatka schodowa nr 1. Pomieszczenia dydaktyczne dalej będą pełniły swe funkcje.

Na kondygnacji pierwszego piętra, projektuje się indywidualną komunikacje do Sali lekcyjnej 1.10, nie kolidującej jak obecnie z pokojem nauczycielskim 1.09. Przebudowie poddane również będą węzły sanitarne oraz pomieszczenia funkcyjne takie jak: gabinet pielęgniarki, gabinet pedagoga, pomieszczenia socjalne. Pomieszczenia dydaktyczne dalej będą pełniły swe funkcje.

 

Podobne aktualności

Skip to content